นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

หลังจากที่ทุกท่านได้ทำการเข้าเว็บไซต์ iamofficeshop.com เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์จะถูกจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้จะเป็นการอธิบายถึงความหมาย การทำงาน และวัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธในการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทุกท่าน โดยจะทำการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่เข้าใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งคุกกี้นั้นจะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านจะมีการเก็บรวบรวมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้าทุกท่านได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุกกี้ยังใช้งานในการวัดปริมาณการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเราอีกด้วย และยังช่วยให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการในการใช้งานของลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจะมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อีกด้วย

การตั้งค่าคุกกี้

บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน โดยทางเราจะพยายามทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อให้สามารถรักษาความลับของลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดี และจะมีการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านให้มีความปลอดภัย โดยที่คุณจะสามารถเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ ซึ่งความยินยอมและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ เพื่อเป็นการให้สิทธิสำหรับลูกค้าได้อย่างเต็มที่

  1. ความยินยอมในเรื่องของการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกและรับการบริการต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดทำเอกสาร หรือสัญญาตามความต้องการของลูกค้า
  2. ความยินยอมที่จะให้นำข้อมูลนั้นไปใช้งานในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมถึงการให้บริการได้อย่างดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้น

ความยินยอมที่จะให้บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ

ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเรา โดยเราจะขอรับประกันได้เลยว่าข้อมูลของทุกท่านจะได้รับการปกป้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี โดยการอนุญาตเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าจะได้รับ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-922-0291

☑ ยินยอม            ⬜ ไม่ยินยอม

ความยินยอมเพื่อให้นำข้อมูลไปใช้งานในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างดีที่สุด โดยทางบริษัทจะมีการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะต้องพึ่งพาข้อมูลของลูกค้าทุกท่านเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำสถิติ หากท่านยินยอมให้ทางบริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ทำการระบุเอาไว้

☑ ยินยอม            ⬜ ไม่ยินยอม

ความยินยอมให้บริษัทนำเสนอสินค้า บริการ และโปรโมชั่นต่าง ๆ

เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านไม่พลาดในส่วนของข้อเสนอพิเศษที่ทางเราได้จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ หรือการสั่งซื้อสินค้า โดยเราขอเรียนเชิญให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำการรับข้อเสนอพิเศษ รวมถึงการรับทราบถึงข่าวสารใหม่ ๆ เพียงท่านยินยอมให้ทางบริษัทนำข้อมูลต่าง ๆ รวบรวมและนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานในการนำเสนอสินค้า บริการ และโปรโมชั่น

☑ ยินยอม            ⬜ ไม่ยินยอม