HP DesignJet T650 24-inch Compact Large Format A1 Plotter Printer

฿68,742.00

HP  :

  • HP DesignJet T230 24-inch Compact Large Format A1 Plotter Printer (24 นิ้ว)

ติดต่อสอบถาม : 

iamofficeshop.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน