HP DesignJet T650 36-inch Compact Large Format A1 Plotter Printer

฿91,314.00

HP  :

  • HP DesignJet T650 36-inch Compact Large Format A1 Plotter Printer (36 นิ้ว)

ติดต่อสอบถาม : 

iamofficeshop.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน